Żywice do laminowania

Żywica RENLAM CY219 / 25 kg

Żywica RENLAM CY219 / 25 kg
Symbol towaru: 5060351000
ocena ocena ocena ocena ocena
Producent: Huntsman
Opis

Opis systemu RENLAM CY 219 z utwardzaczem REN HY 5162

Utwardzacz REN HY 5162 należy zakupić oddzielnie.

Kompozycja do laminowania ręcznego struktur wzmacniających form.

Znakomita impregnacja włókien i tkanin szklanych. Bardzo wygodne mieszanie z utwardzaczem w proporcji wagowej 2 do 1. Często stosowana także jako spoiwo do mieszania z wypełniaczami.

RenLam CY219 z utwardzaczem Ren HY5162

Epoksydowa żywica do laminowania ręcznego. Zaprojektowana tak aby ułatwić proces przygotowania (proste mieszanie) i laminowania (znakomita impregnacja) struktur wzmacniających modeli, form, wzmocnień, usztywnień, wypełnień i połączeń. Przez wybór odpowiedniego utwardzacza można wybrać różne czasy utwardzania dla wybranych zastosowań.

Stosowana także jako spoiwo do mieszania z wypełniaczami. Po dodaniu różnych wypełniaczy można stosować jako kompozycję do odlewania, jako pastę lub masę do ubijania.

Utwardza się bez efektu lepkości nawet w warunkach wysokiej wilgotności.

Bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna, mały skurcz, bardzo wysoka stabilność wymiarowa.

 Główne własności:

Mały skurcz i wysoka stabilność wymiarowa

Wysoka wytrzymałość mechaniczna

Znakomicie impregnująca włókien i tkanin szklanych

Po dodaniu wypełniaczy stosowana jako kompozycja do odlewania lub wypełniania

Możliwość sterowania czasami życia i utwardzania przez zastosowanie odpowiednich utwardzaczy

Utwardzanie bez efektu lepkości nawet w warunkach wysokiej wilgotności

 

Dane przetwórstwa:

Proporcje mieszania:

RenLam CY219  100 części wagowych

Ren HY 5162      50 części wagowych

 

Wygląd mieszaniny:                  jasnożółta, przezroczysta ciecz

Gęstość:                                  1,1 g/cm3 (wg. ISO 1183)

Czas życia:                              20 - 30 min (dla 500gr, w 25˚C)

Czas do odformowania:                       20 - 24 godz. (w 25˚C)

 

Własności mechaniczne:

Własności mechaniczne po utwardzeniu 7 dni w 23 ˚C lub 24h w 23 ˚C + 14 godz. w 40 do 60˚C

Gęstość: 1,1 g/cm3 (wg. ISO 1183)

Twardość: 80 - 85 D Shore (wg. ISO 868)

Temperatura ugięcia: 60 ˚C (wg. ISO 75)

Wytrzymałość na ściskanie: 45 - 50 MPa (wg. ISO 604)*

Wytrzymałość na zginanie: 95 - 105 MPa (wg. ISO 178)

Moduł E przy zginaniu: 2800 – 3300 MPa (wg. ISO 178)

Udarność: 25 - 40 kJ/m2

* Próbka: 1 część wagowa mieszaniny żywica/utwardzacz + 10 części wagowych piasku kwarcowego (0.5 - 0.75mm)

W sytuacjach wymagających odporności termicznej, zalecane jest utwardzanie w temperaturze 40 ÷ 60˚C

 

Przechowywanie:

Przechowywać w suchym miejscu w temp. poniżej 2-40°C. Dla utrzymania dobrych parametrów materiałów, częściowo użyte opakowania należy szczelnie zamknąć natychmiast po użyciu. Zalecane jest przechowywanie w oryginalnych pojemnikach.

Środki ostrożności:

Produkty firmy Huntsman mogą być obrabiane bez ryzyka, pod warunkiem, że zachowane będą odpowiednie dla tych produktów środki ostrożności. Materiały nieutwardzone należy trzymać z dala od środków spożywczych i dzieci. W celu ochrony przed zachlapaniem należy nosić strój ochronny, rękawice gumowe lub plastikowe oraz okulary ochronne. Dokładny opis wszystkich środków ostrożności znajduje się w Kartach Charakterystyki Bezpieczeństwa (MSDS) poszczególnych produktów. Na Państwa życzenie chętnie wyślemy te publikacje.

Komentarze
Ten produkt nie posiada jeszcze komentarzy