Zalewy silikonowe

Sylgard 184 A+B KIT 22kg

Sylgard 184 A+B KIT 22kg
Symbol towaru: 5487530000
ocena ocena ocena ocena ocena
Cena:
714,57 PLN / kg 878,92 PLN brutto / kg
Cena:
140,00 EUR / kg 172,20 EUR brutto / kg
Producent: DOW
Status: chwilowo brak
Stan magazynowy:
Brak
Ilość:
Opis

Przeźroczysta zalewa z dobrą odpornością na ogień

Własności

 • Płynny
 • Łatwe przyspieszanie utwardzania przez podniesienie temperatury
 • Utwardzanie w temperaturze pokojowej
 • Duża wytrzymałość na rozciąganie
 • Taki sam jak Sylgard 182 z możliwością utwardzania w temp. pokojowej
 • Normy UL i MilSpec

Korzyści

 • Szybkie, wszechstronne utwardzanie za pomocą temperatury
 • Wysoka przeźroczystość pozwala na łatwą kontrolę komponentów
 • Można rozważyć użycie produktu w aplikacjach wymagających norm UL i MilSpec

Kompozycja

 • Dwuskładnikowy
 • Proporcje mieszania 10:1
 • Elastomer Polidimetylosiloksanowy

Zastosowanie

 • Zalewanie
 • Zasilacze
 • Złącza
 • Czujniki
 • Sterowanie przemysłowe
 • Transformatory
 • Wzmacniacze
 • Przekaźniki
 • Klejenie / zalewanie ogniw słonecznych

Typowe własności

Własność

Jednostka

Wartość

Baza silikonowa

Lepkość

cP

5175

bbb

mPa-sec

5175

Gęstość

-

1,03

Mieszanina bazy z katalizatorem (mieszanie 10:1 części wagowych)

Lepkość mieszaniny

mPas

3500

Czas życia

minuty

100

Czas utwardzania

godziny

48

Czas utwardzania w 1000 C

minuty

35

Czas utwardzania w 1250 C

minuty

20

Czas utwardzania w 1500 C

minuty

10

Po utwardzeniu przez 48 godzin w 23°C

Twardość

Shore A

44°

Wytrzymałość na rozciąganie

MPa

7,1

Wydłużenie przy rozerwaniu

%

120

Wytrzymałość na rozdzieranie

N/cm

2

Gęstość w 23°C (73,4°F)

1.04

Skurcz liniowy

%

<0,5

Wytrzymałość dielektryczna

kV/mm

19

Opór elektryczny

ohm*cm

2,9E+14

Stała dielektryczna (100 Hz)

-

2,72

Stała dielektryczna (100 kHz)

-

2,68

Czynnik rozproszenia (100 Hz)

-

0,00257

Czynnik rozproszenia (100 kHz)

-

0,00133

Data ważności (od daty produkcji)

miesiące

24

Współczynnik załamania światła (589 nm)

-

1,4118

Współczynnik załamania światła (632,8 nm)

-

1,4225

Współczynnik załamania światła (1321 nm)

-

1,4028

Współczynnik załamania światła (1554 nm)

-

1,3997

Normy

-

MilSpec, UL-94

Uwaga od producenta: Poniższe wartości są orientacyjne i nie są przeznaczone do przygotowywania dokumentacji technicznych. W celu uzyskania szerszych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem.

Wprowadzenie

SYLGARD® 184 jest utwardzaną w temperaturze pokojowej, dwu-składnikową poliaddytywną kompozycją silikonową do zalewania, hermetyzacji i ochrony elementów elektronicznych.

Kompozycja składa się z dwóch płynnych składników, które po zmieszaniu ze sobą utwardzają się osiągając własności elastycznego elastomeru. Podczas procesu występuje znikomy skurcz liniowy.

Produkt utwardza się bez reakcji egzotermicznej ze stałą szybkością, niezależnie od grubości przekroju czy stopnia zamknięcia elementu elektronicznego.

Zalewa silikonowa SYLGARD® 184 nie wymaga procesu dotwardzania i może zostać oddana do użytku zaraz po skończonym procesie utwardzania. W odróżnieniu do innych zalew silikonowych (które wymagają specjalnego traktowania powierzchni, użycia primera czy czyszczenia) produkt firmy Dow Corning wymaga wyczyszczenia powierzchni w celu osiągnięcia jak najlepszej adhezji.

 

Informacja o przetwórstwie i utwardzaniu

Przygotowanie podłoża

W aplikacjach wymagających uzyskania dobrej adhezji zalewy do podłoża wymagane stosowanie jest podkładów ułatwiających uzyskanie adhezji (primerów). Skontaktuj się z Doradcą Technicznym w celu uzyskania informacji, który primer nadaje się do poszczególnych zalew. Do uzyskania najlepszych rezultatów primer należy nakładać bardzo cienkimi jednolitymi warstwami, a następnie zetrzeć po zaaplikowaniu. Po zastosowaniu primeru należy dać mu dobrze wyschnąć lub odparować przed użyciem zalewy silikonowej. Więcej dodatkowych informacji, jak stosować, aplikować mogą Państwo znaleźć w karcie technicznej konkretnego podkładu.

Mieszanie i odgazowywanie

Odważyć 100 części wagowych bazy silikonowej SYLGARD 184 i 10 części wagowych środka utwardzającego do czystego plastikowego, szklanego lub metalowego naczynia a następnie ostrożnie wymieszać. Składniki należy wymieszać dokładnie, z początku powoli, żeby uniknąć chlapania oraz aby nie zapowietrzyć mieszaniny. Można stosować mieszanie ręczne lub mechaniczne. Mieszanie nie powinno jednak trwać zbyt długo, a mieszanina nie powinna mieć temperatury powyżej 35°C (95°F). Zaleca się mieszanie składników w temperaturze pokojowej w celu zapewnienia odpowiedniego czasu potrzebnego do odważenia, wymieszania, odgazowania i dalszych prac. Ilość mieszanych składników nie powinna być zbyt duża, tak aby możliwe było dokładne wymieszanie bazy i utwardzacza.

Proporcje mieszania

Części wagowe

SYLGARD 184 Base

100

SYLGARD 184 Curing Agent

10

W większości przypadków odgazowywanie nie jest konieczne. Można usunąć wprowadzone podczas mieszania powietrze przez odgazowanie w komorze próżniowej. (Gdy mieszanina ma być odpowietrzona w komorze próżniowej zaleca się przygotowanie mieszaniny w naczyniu o pojemności ok. 3÷4 razy większej niż objętość wlanych składników - podczas odgazowywania w próżni może nastąpić gwałtowne 2÷3 krotne zwiększenie objętości. Użycie dostatecznie dużego naczynia pozwala na odgazowanie bez przelania się mieszaniny. Zaleca się stosowanie podciśnienia o wartości 30 – 50 mbar przez kilka minut (5 do 10 minut).)

 

Odlewanie i warunki utwardzania

Wlać wcześniej przygotowaną mieszaninę składników spokojnym, jednostajnym strumieniem do najgłębszego miejsca starając się unikać wprowadzania do wylewanej formy powietrza. Nie wydobywać resztek mieszanki z krawędzi i zagłębień pojemnika w którym były mieszane składniki ponieważ mogły być one niewystarczająco wymieszane. Można zastosować zalewanie elementów pod próżnią, zwłaszcza wtedy gdy posiadają one wiele drobnych elementów konstrukcyjnych, pod którymi istnieje ryzyko uwięzienia bąbelków powietrza.

Zalewy silikonowe firmy Dow Corning mogą być utwardzane w temperaturze pokojowej lub za pomocą dostarczanego ciepła. Szybkość utwardzania można przyśpieszyć za pomocą doprowadzania umiarkowanego ciepła. Optymalne warunki jakie należy uzyskać w celu osiągnięcia jak najlepszego utwardzania podane są w karcie technicznej danego produktu.

Informacja dodatkowe

Czas życia i utwardzania

Reakcja utwardzania rozpoczyna się już w procesie mieszania. Początkowo utwardzanie jest stopniowym wzrostem lepkości, poprzedzonym żelowaniem i biegnie, aż do momentu konwersji do stałego elastomeru. Czas życia definiowany jest jako czas potrzebny do podwojenia lepkości, po zmieszaniu części A i B, i w bardzo dużym stopniu uzależniony jest od temperatury otoczenia, jak i samej aplikacji. Czas życia i utwardzania podany jest w tabeli powyżej.

Stosowanie preparatu w różnych temperaturach

Dla większości przypadków, środek można używać od  -45 do 2000C przez długi czas. Jednakże używanie silikonów w skrajnych temperaturach może zmieniać zachowanie i właściwości silikonu, co należy poddać dodatkowemu rozważeniu i testom.

Istnieje możliwość użytkowania w temperaturze -550C, ale parametry środka muszą być w niej przebadane. Czynniki które mogą się zmieniać w tak niskiej temperaturze to: wrażliwość na rozciąganie, ściskanie, tempo chłodzenia czy czas użytkowania. W skrajnie wysokich temperaturach znaczenie ma zależność czasu i temperatury. Im wyższa temperatura tym krótszy czas w którym materiał pozostaje użyteczny.

 

Zgodność

Pewne materiały, chemikalia, czynniki utwardzające czy plastyfikatory mogą hamować utwardzanie. Najczęściej występujące to:

 • Węglik cyny i inne metaloorganiczne związki
 • Gumy silikonowe z katalizatorem węglikowym
 • Aminy, uretany, lub materiały zawierające aminy
 • Nienasycone węglowodory
 • Niektóre topniki lutowe

Jeśli materiał lub substrat podejrzewany jest o to, że może zahamować proces utwardzania, należy przeprowadzić testy dla małych ilości w celu sprawdzenia zgodności stosowanego środka z powierzchnią.

Własności naprawcze

W produkcji urządzeń elektronicznych, bardzo często pożądane jest uratowanie lub odzyskanie uszkodzonych lub wadliwych elementów. W większości zalew nie silikonowych, usunięcie zalewy jest  trudne lub wręcz niemożliwe bez nadmiernego uszkodzenia obwodów wewnętrznych. Zalewy silikonowe Dow Corning mogą być selektywnie usuwane z łatwością, a wszelkie naprawione lub zmienione elementy mogą być powtórnie zalane przez tą samą zalewę. Aby usunąć elastomery silikonowe, wystarczy przyciąć ostrym ostrzem lub nożem i usunąć niechciany materiał z powierzchni do naprawy. Przekrojone elastomery najlepiej usunąć z podłoża mechanicznie po przez takie działania jak: zdrapanie lub tarcie i może być wspomagana przez stosowanie OS Fluids. Przed zastosowaniem dodatkowych zalew do naprawy urządzenia,należy odsłoniętą powierzchnię zetrzeć papierem ściernym i spłukać odpowiednim rozpuszczalnikiem. Zabieg ten zwiększy przyczepność i pozwoli naprawianemu materiałowi stać się integralną częścią istniejącej już macierzy.

 

Uwaga:

SYLGARD 184 jest produktem do zastosowań przemysłowych i nie powinien być stosowany do wykonywania form do żywności, zastosowań dentystycznych i kontaktu z ludzką skórą.

Bezpieczeństwo

Środki ostrożności BHP

Produkty firmy Dow Corning mogą być obrabiane bez ryzyka, pod warunkiem, że zachowane będą odpowiednie dla tych produktów środki ostrożności. Materiały nieutwardzone należy trzymać z dala od środków spożywczych i dzieci. W celu ochrony przed zachlapaniem należy nosić strój ochronny, rękawice gumowe lub plastikowe oraz okulary ochronne.

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA UŻYCIA NIE SĄ ZAŁĄCZANE W KARTACH TECHNICZNYCH. PRZED UŻYCIEM NASZEGO PRODUKTU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYSTYKI BEZPIECZEŃSTWA - MSDS, KARTĄ TECHNICZNĄ ORAZ ETYKIETAMI NA POJEMNIKACH. DOKŁADNY OPIS WSZYSTKICH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI ZNAJDUJE SIĘ W KARTACH CHARAKTERYSTYKI BEZPIECZEŃSTWA (MSDS) POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW. NA PAŃSTWA ŻYCZENIE CHĘTNIE WYŚLEMY TE PUBLIKACJE.

Ograniczenia

Ten produkt nie jest przetestowany ani proponowany jako odpowiedni do farmaceutycznych i medycznych zastosowań.

Informacje dotyczące wpływu na zdrowie i środowisko

Dla wsparcia swoich klientów względem stawianym produktom wymagań bezpieczeństwa, Dow Corning ma rozległą organizacje Zarządzania Produktem i zespół Środowiska i Zdrowia oraz specjalistów od Regulacji Prawnych w każdym rejonie.

Dla szczegółowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Dow Corning.

Magazynowanie

i opakowania

Termin przydatności zawsze znajduje się na etykiecie nalepionej na produkcie.

Dla lepszych rezultatów produkty Dow Corning® powinny być składowane w temperaturze 250C lub niższej. Muszą być zachowane specjalne środki ostrożności, aby zapobiec dostępowi wilgoci do tych produktów. Pojemniki powinny być szczelnie zamknięte, bez dostępu powietrza. Częściowo wypełnione pojemniki powinny być oczyszczone suchym powietrzem lub innym gazem. Specjalne wymogi składowania zamieszczane są na etykiecie przyklejanej na opakowaniu produktu.

Komentarze
Ten produkt nie posiada jeszcze komentarzy