Żywice poliuretanowe

RUNTOP FC68 POL / 20 kg - Szybka (6-8 min) żywica odlewnicza, składnik 2 z 2

RUNTOP FC68 POL / 20 kg - Szybka (6-8 min) żywica odlewnicza, składnik 2 z 2
Symbol towaru: 5522440000
ocena ocena ocena ocena ocena
Cena:
53,07 PLN / kg 65,28 PLN brutto / kg
Cena:
11,70 EUR / kg 14,39 EUR brutto / kg
Producent: RUNTOP
Status: dostępny od zaraz
Stan magazynowy:
Dużo
Opis

Do pełnego systemu konieczny zakup 2 składnika - RUNTOP FC 68 ISO
https://edostawca.pl/runtop-fc68-iso-20-kg-szybka-6-8-min-zywica-odlewnicza-skladnik-1-z-2-p1072


Opis systemu:

Szybkoutwardzalna kompozycja poliuretanowa do odlewania RUNTOP FC 68 Isocyanian + FC 68 Polyol
+ opcjonalne wypełniacze DT 082-1 (ciężki) lub DT 081-1 (lekki)
Proporcja mieszania 100:100 części wagowych

Główne własności

• Biała niskolepka kompozycja dwu- i trzy-składnikowa
• Zaprojektowana do szybkiego i dokładnego odlewania

Zastosowania 

  • Formy i negatywy
  • Uchwyty, osprzęt
  • Omodelowanie dla odlewni
  • Repliki, szablony, modele redukcyjne i prototypy

Dane o produkcie

Własności w 25 oC

FC 68 Isocyanian

FC 68 Polyol

Wygląd

Gęstość
Lepkość

wzrokowo
g/cm3
mPas

jasnobrazowa ciecz

1.12 +/- 0.02

60 - 120

jasnobeżowa ciecz

1.02 +/- 0.02

150 - 250

Przetwórstwo

Proporcje mieszania

Wagowo

FC 68 Isocyanian

100

100

FC 68 Polyol

100

100

wypełniacz DT 082­-1

-

do 300

Zawartość pojemników należy wymieszać przed użyciem. Zazwyczaj wystarczy wstrząśnięcie opakowaniami

Oba składniki, a szczególnie FC 68 ISO, są wrażliwe na wilgoć, dlatego pojemniki należy zawsze przechowywać szczelnie zamknięte.

Formy nie wykonane z PP, PE, silikonu lub PTFE wymagają zastosowania na powierzchni rozdzielacza.

Jest to system bez wypełniaczy, ale można go dodatkowo wypełnić odpowiednimi wypełniaczami, barwnikami itp. Wraz ze wzrostem ilości dodanego wypełniacza, lepkość mieszanki będzie większa, żywotność i czas rozformowania dłuższy a grubości możliwe do odlania w jednej operacji większe.

Przetwarzanie

Obydwa składniki należy zmieszać w stosunku 1:1 częsci wagowych. Temperatura materiałów powinna mieścić się w przedziale 18 - 25°C. Po homogenizacji składników poprzez wstrząśnięcie opakowaniami, należy wymieszać niezbędne ilości wagowe i starannie mieszać przez 20-30 sekund. Świeżą mieszankę można stosować przez ok. 6 do 8 minut, w tym czasie zaczyna się już wydzielać ciepło.

W przypadku warstw grubszych niż 80 - 100mm (a bez wypełniacza 30mm), należy wlewać kompozycję warstwami, odczekawszy aż poprzednia porcja zżeluje.

Utwardzanie

Typowy czas rozformowania wynosi od 1 do 3 godzin, w zależności od grubości warstwy (z wypełniaczami wolniej).  Przy utwardzaniu w temperaturze pokojowej ostateczne właściwości mechaniczne (twardość, wytrzymałość na zginanie itp.) zostaną osiągnięte po kilku dniach. Obróbka termiczna po odformowaniu polepsza końcowe własności mechaniczne i termiczne oraz przyspiesza czas ich osiągnięcia.

Własności

Mieszanina

Żywica/Utwardzacz:

Norma

Jednostka

FC 68 ISO + POL

bez wypełniacza

Wygląd

wzrokowo

bezowa, rzadka ciecz

Czas życia w 25°C

min

6 - 8

Czas do rozformowania

min

60 - 180

Max. grubość odlanej warstwy

mm

30

Twardość

DIN 53505

Shore D

75 - 80

Wytrzymałość temperaturowa

ISO 75

oC

80

Wytrzymałość na ściskanie ISO 604 MPa 37
Moduł E przy ściskaniu ISO 604 MPa 1050
Wytrzymałość na zginanie ISO 1478 MPa 30
Skurcz liniowy* mm 2

*Skurcz liniowy mierzono na precie o wymiarach 15 x 15 x 1000 mm
WW. wlasnosci zmierzone po 4 dniach w temp. pokojowej (23stC) lub 6 godzinach w 80stC

Uwaga

Produkty Runtop mogą być obrabiane bez ryzyka, pod warunkiem, że zachowane będą odpowiednie dla chemikaliów środki ostrożności. Materiały nieutwardzone należy trzymać z dala od środków spożywczych. Aby uniknąć reakcji alergicznych, należy nosić nieprzepuszczalne rękawice gumowe lub plastikowe oraz okulary ochronne. Po każdej operacji ręce należy dokładnie umyć mydłem w ciepłej wodzie, unikając rozpuszczalników, a po umyciu wytrzeć jednorazowym ręcznikiem papierowym - nie używać tkanin. Miejsce pracy powinno być dokładnie wietrzone, względnie nad miejscem pracy należy zamontować wyciąg. Dokładny opis wszystkich środków ostrożności znajduje się w kartach charakterystyki surowców. Na Państwa życzenie chętnie wyślemy te publikacje.
Naszych porad na temat techniki stosowania udzielamy w oparciu o aktualny stan naszej wiedzy. Nie zwalnia to jednak Państwa z obowiązku sprawdzania we własnym zakresie naszych produktów na ich zgodność z założonym celem i technologią. Zastosowanie, użycie oraz obróbka produktów następuje już poza możliwościami naszej kontroli i odpowiedzialność za nie z tego powodu ponoszą wyłącznie Państwo. Istniejące już ewentualne prawa patentowe osób trzecich są uwzględniane. Gwarantujemy doskonałą jakość naszych produktów zgodnie z naszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.

Komentarze
Ten produkt nie posiada jeszcze komentarzy

Klienci którzy kupili ten produkt, kupili również