Żelkoty

RENGEL SW 419-1 / 13,5kg - na szt.

RENGEL SW 419-1 / 13,5kg - na szt.
Symbol towaru: 5090220000
ocena ocena ocena ocena ocena
Producent: Huntsman
Opis

Opis systemu Rengel SW 419-1 z utwarzdaczem REN HV 2419

Utwardzacz należy zakupić oddzielnie

Czarna wypełniona kompozycja epoksydowa, tiksotropowa
Główne własności

  • Łatwa w nanoszeniu za pomoc szpachelki lub pędzla
  • Nie spływa z powierzchni pionowych
  • Mała sedymentacja
  • Twarda, ale łatwa obróbka mechaniczna powierzchni
  • Niskie tarcie przy kontakcie z metalem – b. dobry poślizg

Zastosowania

  • Narzędzia do plastycznej obróbki blach
  • Sprawdziany, wzorce itp.
  • Narzędzia i pomoce warsztatowe (oprzyrządowanie)

Przetwórstwo
Proporcje mieszania Wagowo
RengelSW 419-1 : utwardzacz Ren  HV 2419
100:13
Czas życia (500g) 20 - 30 min
Czas żelowania, cienka warstwa 60 - 70 min
Czas do rozformowania 8 - 10 h
Rengel SW 419-1 powinien być zawsze dokładnie wymieszany przed dodaniem utwardzacza HV2419, ponieważ przy długim składowaniu może nastąpić lekkie osadzanie wypełniacza. Odważyć żądane ilości składników do czystego pojemnika. Mieszać do
uzyskania jednolitej masy (ok. 5 min) najlepiej w okrągłym pojemniku.
Nanoszenie
Szpachelką lub pędzlem z twardym włosiem. Należy zwrócić uwag, aby w trakcie nanoszenia żelkotu unikać jego zapowietrzania. Czas życia mieszaniny w temperaturze pokojowej wynosi 20 - 30min. Wyższe temperatury skracają czas życia.
Po nałożeniu żelkotu a przed napełnieniem (lub nałożeniem laminatu), dla lepszej przyczepności międzywarstwowej, zalecane jest na czężciowo utwardzony 2elkot (lepki ale nie ciągnący) nałożyż warstwę sprzęgającą z niskolepkiej żywicy epoksydowej z ciętym włóknem szklanym, ewentualnie przesmarować kompozycją do odlewania. W temperaturze pokojowej żelkot osiąga taki stan po ok. 60 - 70min.

Utwardzanie
W temperaturze pokojowej, wstępne utwardzenie następuje po kilku godzinach. Pełną wytrzymałość i stabilizację parametrów kompozycja osiąga po 7 dniach w temp 20-25°C. Czas do rozformowania jest zwykle limitowany czasem potrzebnym na utwardzenie wypełnienia lub laminatu.

Specyfikacja techniczna dostępna na życzenie.


 


 

Komentarze
Ten produkt nie posiada jeszcze komentarzy